LEX INFLUENCER prawo mediów społecznościowych

LEX INFLUENCER

Działalność influencerów stale się rozwija, a kwestie prawne dotyczące relacji między influencerem, marką i jego odbiorcami bywają skomplikowane.

Reprezentujemy influencerów, agencje marketingowe oraz marki w zakresie cyfrowych współprac. Pomagamy twórcom negocjować m.in. umowy sponsorskie i związane z tworzeniem contentu oraz chronić ich własność intelektualną, w tym wizerunek. Umożliwiamy twórcom i influencerom działanie w zgodzie z regulacjami prawnymi, w szczególności w zakresie prawa do wizerunku, licencjonowania treści, egzekwowania praw autorskich i rejestracji znaków towarowych. Ochronę marki osobistej postrzegamy jako ukierunkowane, strategiczne przedsięwzięcie, w którym pomagamy zidentyfikować i zlikwidować luki prawne w portfolio własności intelektualnej i operacjach biznesowych.

Nasz zakres usług

 • Pomoc prawna w zakresie ochrony marki osobistej
 • Negocjowanie umów współpracy z influencerem
 • Opracowywanie regulaminów
 • Social Media & Content Compliance
 • Prawo mody
 • Opracowywanie i wdrażanie polityki prywatności
 • Pomoc w przypadku naruszeń praw autorskich lub pokrewnych
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • Dochodzenie roszczeń (majątkowych i niemajątkowych) związanych z naruszeniem dóbr osobistych
 • Reprezentowanie w postępowaniach sądowych dotyczących publikacji sprostowań i odpowiedzi oraz reprezentowanie w sprawach o ochronę dóbr osobistych
 • Reprezentowanie w postępowaniach karnych dotyczących spraw o zniewagę i zniesławienie